top of page

Om Frisk-Fysio

IMG_9359.JPG

Ida Aske Solberg

ida@frisk-fysio.no

992 80 341

Fysioterapeut for

barn og unge

IMG_9353.JPG

Elin Huru

elin@frisk-fysio.no

992 80 340

Fysioterapeut for

barn og unge

IMG_9358.JPG

Marit Lien

marit@frisk-fysio.no

459 54 147

Fysioterapeut for
voksne

IMG_9360.JPG

Linn Hjelmstadstuen

linn@frisk-fysio.no

459 54 146

 

Fysioterapeut for
voksne

Fysioterapi for barn og unge

 

Elin og Ida er to fysioterapeuter med et varmt engasjement for barn og unge. Vi har siden oppstart i 2009 jobbet på Frisk Barn i Moelv. Vi har mange års erfaring med fysioterapi for aldersgruppen 0-18 år.

Fysioterapeutene for barn og unge tilbyr:

Undersøkelse, kartlegging og behandling av barn og unge 0-18 år. Både individuelt og i grupper.

  • Vi deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barnet.

  • Vi har tett samarbeid med barnefysioterapeutene i kommunen.

  • Samarbeid med fastleger, men det er ikke lengre nødvendig med henvisning fra lege for å komme inn til fysioterapeut.

  • Vi har driftsavtale med kommunen og følger gjeldende takstplakat fra NFF.

  • Barn under 16 år betaler ingen egenandel.

  • Vi drifter bassenggrupper i Moelv og Brumunddal sammen med barnefysioterapeutene i kommunen.

Fysioterapi for voksne

 

Marit og Linn jobber med voksne. Marit og Linn etablerte Friskklinikken i 2014. Vi er fysioterapeuter med lang og god kompetanse innen kartlegging og behandling av muskel- og skjelettplager. Vi behandler alt fra akutte skader til langvarige plager og smertetilstander.

 

Hovedfokus er arbeids helse og det retter seg særlig mot:

  • Personer som står i fare for å bli sykmeldt

  • Sykmeldte

  • Øvrige personer som ønsker å inntre- eller gjeninntre i arbeidslivet

 

Vi jobber ut ifra en helhetlig og aktiv behandlings filosofi og samarbeider tett med Treningssenteret Frisk hvor de benytter de nye og moderne trenings fasilitetene.

I tillegg kjører vi diverse grupper når det er hensiktsmessig ifht. pasientgruppen.

Generell informasjon om Frisk-Fysio:

Vi har driftsavtale med kommunen og følger gjeldende regelverk  fra Helfo 


Barn under 16 år betaler ingen egenandel. Egenandel hos fysioterapeuter med refusjonsrett er noe rimeligere enn hos helprivate fysioterapeuter og egenandelen utløser frikort 2 når frikortgrensen nås.

Vi gjennomfører undersøkelse, kartlegging og behandling. Oppfølgingen foregår både individuelt og i grupper.

Vi samarbeider tett med fastlegene, men det er ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å komme inn til fysioterapeut.

bottom of page